Training

Ontwikkeling van een maatwerk training

Een training is pas effectief als de inhoud en de aanpak goed aansluit bij de leervragen uit de organisatie en de deelnemers. In het voortraject zorgt Pieter Kole voor een goede match van vraag en aanbod.

Uitvoering van bestaande trainingen

Ook de uitvoering van bestaande trainingsprogramma’s behoort ook tot de mogelijkheid. Hij heeft geparticipeerd in diverse opleidingsprogramma’s voor overheid en bedrijfsleven. Hij is in staat zich snel en goed in te werken. Tijdens de training is hij goed in staat contact te leggen met de deelnemers.

Begeleiding van leergroepen

Het begeleiden van leergroepen in een bestaand opleidingsprogramma draagt bij aan de verwerking en toepassing in de dagelijkse praktijk. Pieter Kole beschikt over een ruim aanbod aan methoden om leren van elkaar aantrekkelijk te maken. In een leergroep leren de deelnemers met en vooral het leren van elkaar.

Training