Integriteit niet meer dan een goed gevoel?

Onder de titel ‘Integriteit is niet meer dan een goed gevoel! schreef Peter Paul Cornielje een column de de website van Accountancy van morgen . Voor mij als professional werkzaam op gebied van integriteit in organisaties een boeiende stelling. En sterker nog: een stelling waar in het in grote lijnen mee eens ben. Alleen met de conclusie dat de huidige insteek door met regelgeving en cursussen niet zal werken ben ik het niet eens. Cornielje stelt voor de structuur in organisaties te verbeteren door checks en balances in te voeren en te organiseren met als doel samen op zoek te gaan naar integriteit, eerlijkheid etc..

In zijn rekening slaat Cornielje een essentiële stap over en daarmee mist hij de ‘gevoelskant’ van het begrip integriteit. De structuur met checks en balances werkt alleen als in de structuur mensen werken die in staat zijn het goede en slechte gevoel aan de orde te stellen en anderen mee te nemen in het gesprek. En er zal ook ruimte en veiligheid nodig zijn om dit gesprek te voeren. We kennen genoeg verhalen waarbij dissidente geluiden geweerd worden en sterke leiders zich omringen met ja-knikkers. Een tijdlang gaat het goed, maar na verloop van tijd valt de sterke leider van zijn troon en blijken we met een zonnekoning van doen te hebben gehad.

Het gesprek is essentieel en de ruimte om de verschillende, ja vaak subjectieve invulling van het begrip integriteit in te brengen leidt juist tot een diepgaand gesprek. Met uiteindelijk het resultaat dat er een gezamenlijk leerproces op gang komt waar medewerkers, het team en de gehele omgeving deel van uitmaken. En als je met een ‘goed verhaal’ je kunt verantwoorden ben je een eindje op weg. Maar een diepgaander gesprek waarin de checks en balances echt onderzocht worden, draagt bij aan een ieders besef van het belang van ethisch handelen. Het gesprek met elkaar over concrete kwesties is lastig en kost tijd, maar is erg goed voor de ontwikkeling van het morele bewustzijn van het gehele team. En dat is veel meer dan een goed gevoel! Dat is beseffen wat je bijdrage is aan de samenleving.

Dit bericht is geplaatst in Column. Bookmark de permalink.