Morele dilemma’s

Omgaan met morele dilemma’s

Elke professional komt in de uitoefening van zijn vak dilemma’s tegen waar de oplossingen geen van alle aanvaardbaar zijn. De vragen zijn dan: Wat doe ik? Waar houd ik rekening mee? Hoe kan ik de keuze voor mijzelf en anderen verantwoorden?

Bij integer handelen is het voor de omgeving zichtbaar en merkbaar hoe iemand rekening houdt met de rechten en belangen van anderen. Een training in het omgaan met morele dilemma’s biedt de gelegenheid het oordeelsvermogen te versterken en het gesprek met anderen aan te gaan over morele dilemma’s. Dit gesprek heeft de vorm van een dialoog waarbij het onderzoek naar de afwegingen en de achterliggende waarden centraal staat.

Een training omgaan met morele dilemma’s vergroot het bewustzijn van mogelijke dilemma’s en biedt handvatten bij het analyseren ervan.

Dilemma