Teambuilding

De neuzen dezelfde kant op is een veelgenoemde voorwaarde voor een goede samenwerking. Toch staat dit een gezonde samenwerking in de weg, want samenwerking vraagt nu juist van de deelnemers dat er dwarsliggers zijn en dat er wel eens een conflict is. Om dit goed in kaart te brengen biedt het idee van Teamrolmanagement van Belbin hulp. Met de teamrollen als uitgangspunt zijn een team en de individuen te helpen bij het zoeken naar de juiste vorm van samenwerken.

Teamrollen geven de deelnemers een herkenbaar beeld van de individuele bijdragen aan een team en geeft ook handvatten om de verschillen tussen de individuen te hanteren. Want juist die verschillen maken dat een team goed samenwerkt en productief is.

Een training op basis van teamrollen maakt verschillen in nieuwe en bestaande teams productief.teambuilding