Pieter Kole

Pieter Kole is zelfstandig gevestigd trainer/opleider gespecialiseerd in morele oordeelsvorming en communicatie voor leidinggevenden. Hij werkt voor diverse overheidsorganisaties en bedrijfsleven. Hij heeft samenwerkingsverbanden met verschillende instituten en trainingsbureaus.

portret Pieter Kole